Kablonet, Uydunet Aboneliği Dondurma Hizmeti

*İnteraktif Hizmet Askıya Alma (Dondurma) Uygulaması müşterinin isteğine bağlı olarak 1 yıl içerisinde en fazla 3 defa yapılabilir.

* Kablo TV hizmetine bağlı Teledünya, Uydunet gibi İnteraktif hizmetlere askı süresi boyunca fatura çıkarılmayacak, askıdan alınıp hizmetlerin tekrar verilmeye başlandığı ilk faturaya sadece Kablo TV ücretinin yarısı (6,50 TL / Ay olarak) askıda geçen süre ile çarpılarak kıst bedel olarak yansıtılacaktır.

* Abonelik dondurma işlemi yılda bir defa yapılabilir. (Takvim yılı değil, 12 ay esas alınır.) 

* Sadece bireysel (toplu bağlantılara ait tarifeler hariç) müşteriler bu hizmetten faydalanabilir. 

* Müşteriler bir yıl içerisinde tercihe bağlı olarak 1 ay, 2 ay ya da 3 ay olarak toplamda en fazla 3 ay bu hizmetten faydalanabilir. 

* Hizmetin askıya alınabilmesi için hizmete ait ödenmemiş faturasının olmaması gerekmektedir. 

* Askı başvurusu Kablo TV hizmeti için alınır ve diğer alt hizmetlere otomatik uygulanır. Sadece Kablo TV veya alt hizmet tek başına askıya alınamaz. 

* Askı başvurusu alınabilmesi için Kablo TV ve alt hizmetlerin hiçbirinin hizmet durumu başvuru konumunda olmaması gerekmektedir.

* Hizmetin başlangıç tarihinden (geçici tesis tarihi) itibaren 1 ay süre geçmemişse askıya alma başvurusu alınmaz. Dondurma süresi zarfında bitiş süresi uzatılabilir / kısaltılabilir. Süre uzatma / kısaltma işlemi toplamda 3 ayı geçmemek kaydıyla maksimum 2 defa gerçekleştirebilir. Askı uzatma işlemi askı süresi dolmadan gerçekleştirilebilir. Askıda geçen süre ay bazlı hesaplanmakta olup kullanılmayan günler için kıst uygulanmayacaktır.

* Askıda geçen süre zarfında hizmetler üzerinde işlem yapılamaz (iptal, ön iptal, tarife değişimi, arıza kaydı,vb…). İşlem yapılabilmesi için hizmetin öncelikle tekrar aktif hale getirilmesi gerekmektedir. 

* Askı süresi zarfında müşteri isteğine bağlı olarak askıdan indirme işlemi ile hizmet tekrar açılabilir. 

* Hizmetler belirlenen süre sonunda (1, 2, 3 ay) abonenin yeniden başvurmasına gerek kalmadan otomatik açılacaktır. 

* Taahhütlü ve/veya taahhütsüz aboneler askıya alma başvurusu yapabilir. 

* Taahhütlü aboneliklerde askıda geçen süre taahhüt süresine eklenerek taahhüt bitiş süresi ötelenecektir. Ötelenen bu süre boyunca www. turksat kablo.com.tr adresinde yer alan güncel tarifeler üzerinden ücretler fatura edilecektir.

* Taahhüt süresinin uzatımı işlemi askıdan indirme işlemi sonrasında otomatik olarak gerçekleşecektir. 

* Askıya alma işlemi Kablo TV hizmeti ve altındaki interaktif hizmetler olan Uydunet ve Teledünya için gerçekleştirilir. 

* Müşterinin askıda bir Kablo TV hizmeti olması, başka bir adreste yeni Kablo TV ve eklenti hizmetler başvurusu almasına engel değildir.

* Askıda geçen süre zarfında müşterinin var olan taksitleri askı sonrası çıkacak ilk faturaya yansıtılacaktır.